Záruční podmínky

PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE

 


 

Všeobecné

Canyon zaručuje, že produkty značky Canyon jsou bez závad na materiálu nebo od výrobce při běžném používání v době záruky.

Záruční doba

Záruční lhůty pro produkty Canyon jsou:

 • Pro všechny produkty Canyon, mimo níže zmíněné – dva (2) roky;
 • Pro power banky Canyon – jeden (1) rok;
 • Pro Canyon power banky s vadou nabíjení nebo ztrátou kapacity pod 50% – šest (6) měsíců. Stejná záruka šest (6) měsíců platí pro příslušenství výše uvedených typů zahrnutých nebo prodávaných společně s dalšími produkty Canyon.

Záruční doba začníná dnem nákupu u autorizovaného prodejce Canyon. Vaše faktura (nebo potvrzení o doručení) ukazuje datum nákupu produktu a je to váš důkaz o datu nákupu. Prosím všimněte si, že omezená záruku se vztahuje jen na původního koncového uživatele kupujícího produktu Canyon („Ty“ nebo „Tvůj“) a není přenositelná nebo přeřaditelná jakémukoliv dalšímu kupujícímu.

Převod záruky

Záruka na produkt značky Canyon lze uplatnit pouze ve státě, kde byl produkt zakoupen.

Omezení odpovědnosti

Níže vypsané akce a poškození jsou vyjmuty ze záruky:

 • Poškození způsobené přirodními podmínkami, jako oheň, povodeň, vítr, zemětřesení, nebo blesky a podobné;
 • Poškození nebo nekomfortnost způsobené neposkytnutím vhodné instalace nebo operačního prostředí pro daný výrobek, včetně špatného uzemění, externí magnetická pole, přímý sluneční svit, vysoká vlhkost vzduchu a vibrace;
 • Poškození způsobené ostatními objekty, upuštění, pád, rozlití kapaliny nebo ponoření do kapaliny;
 • Poškození způsobené neautorizovanou opravou nebo rozebrání produktu;
 • Poškození způsobené náhodou, špatným zacházením nebo nedbalostí;
 • Poškození způsobené zařízením třetích stran (včetně patrných škod na základní desce nebo jiných elektronických součástkách jako elektrické výboje, tavení, rozdělení apod.);
 • Jakékoliv chyby způsobené nekompatibilitamy a viry, stejně jako nepovolené úpravy vestavěného softwaru (včetně systému BIOS);
 • Zhoršení kvůli bežněmu opotřebení, včetně tašky, uzávěrky, manuálu a akumulátoru;
 • Pokud bylo změněno sériové číslo produktu (nebo sériové číslo na samolepce jeho částí) bylo upraveno, odstraněno nebo rozmazáno;
 • Trhliny a škrábance na displeji a plastových částech, jakož i další vady způsobené přepravou, manipulací nebo poškozování zákazníkem;
 • Případné vady pixelů na LCD panelech, které jsou v rámci těchto limitů: až 3 jasné body a až 3 tmavé body, nebo až 5 defektů celkem.

TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE VŠCHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNÍ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNÉ PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A VŠECHNY OSTATNÍ POVINNOSTI A ZÁVAZKY KE STRANĚ CANYON, A TO ANI NEPŘÍJMÁ OPRÁVNĚNÍ JAKOUKOLIV JINOU OSOBOU PŘEVZÍT ZA CANYON JAKOUKOLIV JINOU ODPOVĚDNOST. PŘEDSTAVUJEME UVEDENÉHO KUPUJÍCÍHO JAKO JEDINÉHO VÝLUČNÉHO PRO POSKYTNUTÍ VADNÉHO NEBO NESHODNÉHO VÝROBKU CANYON, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA NÁKLADY NA NÁHRADU NEBO VÝMĚNU, NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY, NÁKLADY NA PROSTOJE, ZTRÁTY ZISKU, VÝNOSY NEBO DOBRÁ VŮLE, RELIANCE ŠKODY, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTU MOŽNOST POUŽÍVAT ČI POŠKOZENÍM SOUVESEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH NEPŘÍMÝCH, VEDLEJŠÍCH, SPECIÁLNÍCH, NEBO ŠKODY, ŽE TAKOVÉ VÝROBKY BUDOU STANOVENY JAKO POŠKOZENÉ NEBO NESHODNÉ.

Tato limitovaná záruka vám dává specifická práva. Můžete také mít další práva podle platných vnitrostátních právních předpisů, jimiž se řídí prodej spotřebního zboží, které se mohou v různých zemích lišit. Tyto práva nejsou dotčena touto omezenou záruku. Doporučujeme se poradit, na co se vztahují státní práva pro plné stanovení vašich práv.
Dále si prosím poznamenejte, že CANYON produkty nejsou navrženy pro žádné “kritické aplikace”. “Kritické aplikace” znamená zařízení pro sociální zabezpečení, medikální aplikace, připojení k implatovaným lékařským přístrojům, obchodní leteckou dopravu, jaderných zařízení nebo systémů nebo dalších aplikací, kde selhání výrobku může vést ke zranění nějaké osoby nebo ztrátě života nebo škodě na majetku.