CANYON.GLOBALCANYON.GAMING
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Autorská práva
Značka Canyon patří mezi dceřiné společnosti ASBIS Group (dále jen ASBIS). Veškerkeré ochranné známky a související tituly, loga, jména a názvy náleží jejich majitelům. Materiály poskytované společností Canyon obsažené na této webové stránce jsou pod legislativní ochranou včetně zákonů o ochraně autorských práv a ochranných známkách. Kopírování a přebírání obsahu a další šíření materiálu na těchto webových stránkách je povoleno pouze s výslovným souhlasem majitele. Neoprávněné použití materiálů z této webové stránky může být předmětem trestního stíhání podle příslušných zákonů. Tato webová stránka může obsahovat další oznámení a informace o autorských právech, jejichž podmínky je nutné vzít na vědomí a řídit se podle nich.

Podmínky používání webových stránek
Informace na těchto webových stránkách může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby a může být změněna nebo aktualizována bez předchozího upozornění. Canyon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět na webových stránkách změny a aktualizace v nabídkách produktů nebo programů. Ceny produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Informace, jež Canyon zveřejňuje na svých webových stránkách, může odkazovat na produkty Canyon, programy či služby, které nejsou k dispozici ve Vaší zemi. Takové odkazy neznamenají, že má Canyon v úmyslu oznámit dodávku těchto produktů, programů nebo služeb ve Vaší zemi. Kontaktujte svého lokálního distributora Canyon ohledně dostupných prokutů, programů a služeb. Na této webové stránce se nacházejí odkazy vedoucí na stránky třetích stran, jejichž obsah nemůže Canyon ovlivnit. Odkaz na web třetích stran neznamená, že canyon přebírá zodpovědnost za obsah nebo užití takového webu. Je na uživateli, aby zajistil, že webová stránka, kterou chystá používat, není nakažená viry, trojskými koni a dalším škodlivým obsahem. Když se uživatel registruje do určitého programu či služby Canyon, může být dotázán na osobní informace, místo pobytu a další. Veškeré informace poskytnuté prostřednictvím těchto webových stránek jsou přísně důvěrné a nebudou prodány, znovu užity ani jinak zneužity, a budou využity pouze v rámci skupiny společností Canyon ke komunikaci s uživatelem ohledně poradenství či technické podpory. Vaše informace nebudou poskytovány žádné třetí straně s výjimkou pověřených partnerů podléhajících dohodě o mlčenlivosti. Canyon nezaručuje stálou dostupnost těchto webových stránek ani to, že tyto webové stránky a jejich součásti jsou prosté chyb a kompatibilní s vaším hardware a software. Tyto Podmínky představují kompletní dohodu vztahující se k používání těchto webových stránek a platí nad všemi předchozími, současnými, odporujícími či doplňujícími informacemi. Canyon si vyhrazuje právo tyto Podmínky revidovat kdykoli bez předchozího upozornění.