CANYON.GLOBALCANYON.GAMING
Политика за поверителност

Авторски права

Търговската марка Canyon е собственост на групата ASBIS, включително филиалите й (наричани за краткост ASBIS). Всички останали търговски марки и съответните заглавия, лога, символи и имена са собственост на съответните компании. Материалите, осигурени от Canyon и съдържащи се в този сайт, са законово защитени, включително от закона за авторските права и търговските марки. Всяко възпроизвеждане, размножаване, публикуване, дистрибутиране или публично излагане на материалите от този сайт, частично или изцяло, е позволено единствено след потвърждение на собственика им. Всяко неправомерно използване на материалите от този сайт поставя нарушителя под гражданска и наказателна отговорност по силата на приложимите закони. Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията на които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнявани.

Site Usage Terms

Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки и може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Canyon може по всяко време без предизвестие да прави промени и/или подобрения в продуктовите предложения и/или програми, описани на сайта. Цените могат да бъдат променяни без предизвестие. Информацията, публикувана в интернет от Canyon, може да съдържа препратки към продукти, програми и услуги, които не са обявени или в сила за вашата страна. Подобни препратки не предполагат намерения на Canyon да обяви наличността на такива продукти, програми или услуги във вашата страна. Свържете се с локалното представителство на Canyon, за да получите повече информация относно продукти, програми и услуги, от които можете да се възполвате. На този сайт има линкове, водещи до сайтове на трети страни, над които Canyon няма контрол. Линкове към подобни сайтове не означават, че Canyon подкрепя или поема отговорност за съдържанието и употребата на тези сайтове. Ваша отговорност е да вземете предпазни мерки и да сте сигурни, че каквато и информация да изберете да ползвате, тя не съдържа вируси, „червеи“, троянски коне и други подобни вредни програми. Когато потребител се регистрира за определени програми или услуги на Canyon, от него може да бъде изискано да даде информация за контакти, както и демографска или друга информация. Подадената от вас информация на този сайт ще бъде стриктно конфиденциална и няма да бъде продавана, използвана, отдавана под наем, заемана или разкривана по някакъв начин. Същата ще бъде използвана от Canyon за връзка с вас по повод разрешаване на казуси по услуги или техническа поддръжка. Вашата информация няма да бъде прехвърляна към трети страни, освен към партньори на Canyon под съответния NDA. Canyon не гарантира постоянната активност на този сайт, както и че този сайт и части от него не съдържат грешки и са съвместими с вашия хардуер и софтуер. Настоящите Общи условия представляват цялостното разбиране, свързано с употребата на сайта и имат предимство пред всички предишни или едновременни, противоречиви или допълнителни, комуникации. Canyon може да преразглежда тези Условия по всяко време и без предупреждение, обновявайки настоящото обявление.